PROJEKCE měřící a regulační techniky

Návrhy a projekce

Námi poskytované služby představují především dodávku systémů měření a regulace pro řízení vzduchotechniky, otopných a chladicích systémů. V současné době využíváme moderní technické prostředky určené pro bytové i průmyslové budovy, výrobní technologie a komplexní řízení včetně celkové správy objektů a dálkové správy těchto celků.

Projektování systémů měření a regulace

Důraz, který je kladen na úspory energií, se stávají nezbytnou součástí všech technologických zařízení budov. Systémy měření a regulace, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Tyto využíváme ve váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme vaše přání, potřeby a posuzujeme, zda jsou tyto požadavky v souladu s možnostmi vybraných technologií a navržených technologických celků včetně případného zohlednění potřeb údržby. Zohledňujeme i případné zásahy při opravách, nebo potřeby zadavatele na budoucí modernizace nebo rozšíření.

Dodáváme a navrhujeme:

  • úvodní studie
  • zadávací a realizační projektovou dokumentaci
  • zpracování dle skutečného stavu provedení - finalizace
  • návody a manuály pro budoucí obsluhu
  • podklady a postupy pro návrh systémů a sestavení interních firemních standardů