OPTIMALIZACE měřící a regulační techniky

......a jde to, že?

K nabídce těchto služeb přistupujeme jako k doplnění a zlepšení komplexnosti našich služeb. Velice často jsou zařízení techniky TZB instalována v tlaku na krátký termín, nebo nízkou cenu. Velice často se stává, že jsou zařízení provozována v základním nastavení a nejsou provedena nastavení a korekce podle provozních podmínek a podle skutečné potřeby uživatele. Velice často není nastavení provedeno na hodnoty vedoucí kromě komfortu také k úsporám energií.

Optimalizujeme nejen MaR

Naše servisní oddělení je vybaveno technikou a prostředky k provedení podrobného zjištění funkčnosti nastaven zařízení pro regulaci. Provádíme měření teplot, tlaků, vlhkosti, obsazení místnosti, se záznamem a vyhodnocením v grafické podobě. V návaznosti na tato měření navrhneme konkrétní nastavení teplotních křivek, časové programování, omezení teplot a podobně. Součástí těchto služeb je návrh dalších opatření a úprav k dosažení větší efektivity využití odpadních a přebytkových energií. Opatření k zjednodušení obsluhy a údržby zařízení. Měřicími přístroji ověříme správnost hydronického vyvážení, nebo průtoku vzduchu. Analyzujeme a nastavíme odpínání zátěží pro tzv. E-MAX u velkoodběru elektrické energii ve vztahu k potřebě užívání. Navrhneme opatření v podobě využití fr. měničů pro ventilaci a nastavíme režimy provozu tak, aby vedla k úsporám. Navrhneme měřicí přístroje spotřeb a jejich vizualizaci v systému pro zaměstnance. Tímto způsobem zvýšíme osobní zájem, podíl, motivaci k úsporám energií.

Máme zkušenosti s měřením a regulací a neváháme je použít

V případě Vašeho zájmu nám prosím zanechte na sebe kontakt Ozveme se Vám.