Měření průtoků

Měření průtoků

Kontrolní měření průtoku. Bez přerušení provozu a bez zásahu do potrubí.

Jsme vybaveni moderním ultrazvukovým průtokoměrem:

  • Pro potrubí s DN 15 až DN 100 (20 - 108mm)
  • Rychlost proudění -32 až +32 m/s
  • Bezodstávkové měření s přesností až ±1,5 %., při průměru nad 50mm je přesnost ± 3,5%

Nastavení regulátorů průtoků

Ověření nastavení regulačních armatur. Bez přerušení provozu a bez zásahu do potrubí.

Jsme vybaveni moderním průtokoměrem s měřícími hroty a laserovým infra-teploměrem:

  • Provedeme nastavení regulačních armatůr a jejich nastavení ověříme měřením
  • Regulační prvky nastavíme dle projektovaných parametrů daného okruhu
  • Provedeme hydronické vyvážení celých soustav  v  průmyslových objektech


Na Vaší poptávku v oblasti měření průtoků rádi odpovíme nabídkou s konkrétním řešením